دندانپزشکی پیشگیری در اطفال1400/2/11 6:24:08

دندانپزشکی پیشگیری در اطفال

هدف ما در این کلینیک این است که اهمیت پیشگیری از مشکلات دندانی را به والدین و فرزندانشان آموزش دهیم.
دندانپزشکی معمولاً به صورت سیاه یا سفید است. وقتی یک دندان می پوسد آن را پر می کنیم در حالیکه به این که چرا پوسیدگی ایجاد شده توجه نمی کنیم. به همین دلیل معمولا والدین را تشویق می کنیم که خیلی زود کودکان خود را برای معاینات دندانپزشکی بیاورند. بسیاری از مشکلات دندانی بسیار زود آغاز میشوند و با مراقبتهای دندانی زود هنگام و مرتب و شروع به عادتهای مناسب در خانه می شود جلوی آنها را گرفت.
سود دیگری که معاینات مرتب دندانپزشکی برای کودک شما دارد این است که به او می فهماند که دندانپزشکی محلی ترسناک نیست. معاینات روتین این کمک را به شما میکند که با تشخیص زود هنگام مشکل، درمان حداقل در نتیجه ویزیت های کمتر و در نهایت پول کمتری از جیب شما هزینه شود.

درمانهای پیشگیری کننده:
۱- در خط اول دندانپزشکی پیشگیری، آموزش بهداشت مناسب است.
۲- درمانهای فلوراید برای جلوگیری از پوسیدگی بسیار سودمند هستند.
فلورید تراپی با استفاده از وارنیش فلوراید ۵% و هر ۶ ماه یکبار بر اساس میزان ریسک پوسیدگی کودک شما تجویز خواهد شد. در صورتیکه ریسک پوسیدگی بالا باشد دوره های کوتاهتر تا توقف روند پوسیدگی توصیه می شود. بعد از زدن فلوراید بچه ها می توانند فوراً بخورند و بیاشامند.
۳- سیلنت ها یا شیار پوشها
مواد همرنگ دندانی هستند که روی سطح جونده دندانهای مولر دائمی قرار می گیرد. این فرایندی بسیار سریع و غیر تهاجمی است و مانع از این میشود که غذا یا پلاک در داخل شیارهای عمیق نفوذ کنند. سیلانت ها به نحو قابل ملاحظه ای ریسک پوسیدگی را کاهش می دهند.

سیلنت یا شیار پوش

رفتن به بالا