معناي لغوي وارنيش، لاک و لاک‌ زدن است و به نحوه استفاده از اين ماده بر سطح دندان که مشابه لاک‌ زدن ناخن است بر مي‌گردد. اين ماده بين تمام اشکال فلورايد داراي بيشترين غلظت فلورايد است. در عين حال ماده‌ای بسيار ايمن و کاربرد آن بسيار آسان است. خصوصاً در کودکان زير ۳ سال که هيچ منبعی برای دريافت فلورايد موضعی ندارند کاربرد آن بسيار توصيه شده است. استفاده از اين ماده می تواند ميزان پوسيدگی را در دندان‌های شيری تا حدود ۳۰ درصد و در دندان‌های دائمی تا حدود ۴۰ درصد کاهش دهد که رقم بسيار بالايی است. وارنيش فلورايد باید توسط دندان پزشک انجام شود و بستە بە میزان ریسک پوسیدگی دفعات تکرار آن مشخص می شود.

وارنیش فلوراید

وارنیش فلوراید در چه مواردی استفاده می شود؟

  1. در مناطقی که میزان فلوراید آب آشامیدنی منطقه کمتر از حد استاندارد (۰٫۷ -۱ PPM)
  2. در کودکانی که ریسک بالایی از پوسیدگی دندان دارند.
  3. کودکانی که از شیشه شیر استفاده می کردند.
  4. افرادی که سابقه فامیلی پوسیدگی دندان دارند.
  5. در افرادی که عقب ماندگی ذهنی و جسمی دارند.
  6. افرادی که تحت رادیوتراپی ناحیه سرو گردن هستند.
  7. افرادی که درمان های ارتودنسی انجام می دهند.
  8. در افرادی که دندان های سالم دارند جهت مقاوم کردن دندان ها به کار می رود.

بعد از وارنیش فلوراید تا ٢ ساعت از خوردن و آشاميدن بايد خوددارى شود و بهتر است بعد از آن یک لیوان شیر خورده شود.