دندان درد یکی از بدترین دردهایی است که اغلب مردم آن را تجربه کرده اند. تحمل این درد بسیار سخت است و به همین دلیل برای بیشتر مردم ترس از مراجعه به دندان پزشکی یکی از بحران های آنهاست. بعضی از مردم به قدری از مراجعه به دندان پزشکی ترس دارند که ممکن است هر کاری انجام دهند تا به پزشک مراجعه نکنند.

ترس از دندان پزشک به چه معنی است؟

انواع ترس های مرضی در دنیا وجود دارد که به این ترس ها فوبیا گفته می شود. یکی از رایج ترین این ترس ها، ترس از دندان پزشکی است که در برخی این ترس کم و در برخی بسیار شدید است. با توجه به آمار نشان داده شده در آمریکا حدود ۷۵ درصد مردم این کشور دچار فوبیای دندانپزشکی هستند و از این آمار حدود ۵ تا ۱۰ درصد از آن ها به قدری ترس از دندان پزشکی دارند که حتی در شرایطی که از دندان درد بسیار شدید رنج می برند حاضر به مراجه به پزشک نیستند. این ترس در بین خانم ها بیشتر از آقایان و در جوانان نسبت به افراد مسن بیشتر دیده می شود. این ترس می تواند باعث به وجود آمدن دردسرهایی برای بیمار و پزشک شود بنابراین این ترس یک مشکل واقعی است.

چرا مردم از دندان پزشک می ترسند؟

ترس از دندان پزشک در افراد مختلف متفاوت است، مثلأ بعضی از مردم از کلیت دندانپزشکی می ترسند و برخی از یک چیز مشخص مثل صدای تراشیدن دندان، از تزریق بی حسی، از ابزار جراحی و برخی از درد دندان در حین کار می ترسند.
مردم به دلایل مختلف ممکن است از دندان پزشکی ترس داشته باشند که یکی از اصلیترین علت آن تجربه تلخ دندان پزشکی در کودکی و یا درمان دردناک دندان پزشکی در دوران بزرگسالی است. بعضی از مردم آنقدر مطالب ترسناک در این باره شنیده اند که با وجود تجربه نکردن دندان پزشکی دردناک، از آن می ترسند که این مورد اغلب در کودکان دیده می شود و بعضی از مردم به دلیل تجربایت ناخوشایند در دیگر درمان های پزشکی از دندان پزشکی و دیگر روند درمان وحشت دارند.

ترس از دندان پزشکی در بزرگسالان و کودکان به چه میزان است؟

ترس از دندان پزشکی در کودکان نیز مانند بزرگسالان از دندان پزشکی است. کودکان نیز از دندان پزشکی به دلایل مختلف مثل مطالب ترسناک که از بزرگترها و دوستانشان شنیده اند و تجربیات ناخوشایند دندان پزشکی خود می ترسند. بیشتر والدین به غلط از دندان پزشکی برای تنبیه کودک خود استفاده می کنند و به همین علت در ذهن کودک، دندان پزشکی به عنوان محلی ترسناک شکل می گیرد و هر گونه درمان را به عنوان تنبیه می دانند و با این شرایط ترس کودک از دندان پزشک طبیعی است. جالب این است که ترس از دندان پزشکی در بزرگسالان بسیار عمیق تر و شدید تر از کودکان است. در کودکان می توان ترسشان را کم و یا منحرف کرد ولی در بزرگسالان تقریبأ ممکن نیست. یک پزشک با ترفند های خاص خود می تواند ترس کودک را کاهش دهد و درمان را انجام دهد (البته نه در همه کودکان). برای کاهش ترس کودکان رفتار والدین با او بسیار مهم است.